Mijn naam is Janita Weisz, afgestudeerd en werkzaam geweest als logopedist. In het werkveld merkte ik dat er veel kinderen zijn met een taalontwikkelingsachterstand en deze vervolgens ook lastig inhalen, waardoor ze soms gedemotiveerd raken om taal te leren. Zeker als deze achterstand groot is of kinderen moeite hebben met het leren van taal.

Daarom ben ik begonnen met het ontwikkelen van educatief spelmateriaal, gericht op bevordering van de Nederlandse taalontwikkeling. Mijn missie is dat zoveel mogelijk kinderen met plezier de Nederlandse taal onder de knie krijgen, zodat ze zich op school optimaal kunnen ontwikkelen.


Leuk om te weten: alle afbeeldingen van Taalmateriaal zijn met de hand geknipt!